Hình học đại số tính toán

Hình học đại số có thể hiểu nôm na là nghiên cứu hình học bằng các phương pháp đại số, mà chủ yếu là lý thuyết vành và Modul. Tuy nhiên lịch sử của hình học đại số có thể nói bắt nguồn từ Riemann, người đặt nền móng cơ sở cho lý thuyết hàm (function theory). Trong giải tích phức của thế kỷ 19, người ta gặp phải vấn đề về tính đa trị (multi-values) của các hàm biến phức (ví dụ hàm logarith). Ý tưởng chính để tránh vấn đề này của Riemann đề xuất là thay vì...

Từ khóa: Hình học đại số tính toán , đại số tính toán , tài liệu đại số tính toán , giáo trình toán học, toán cao cấp, bài giảng toán học

pdf 120 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận