Hổ trợ giải bài tập đại số

Trong quá trình học tập của mình, học sinh không chỉ lên lớp nghe giảng bài mà còn phải thực hành làm bài tập ở nhà. Đối với những môn tự học như Toán, Lý, Hóa, Anh văn... trong lúc làm bài tập ở nhà học sinh có thể đọc các sách tham khảo để tìm lời giải những lúc cần thiết hay tập làm thêm những bài nâng cao trong đó.
Đăng nhập để bình luận