Hóa học nước

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về hóa học nước, một phần của hóa môi trường. Môn học đặc trọng tâm nghiên cứu các hiện tượng hóa học trong môi trường nước (nguồn gốc, phản ứng, tác dụng, sự dịch chuyển, và sự phân hủy của các chất hóa học trong môi trường nước. Bước đầu giúp sinh viên nắm bắt tổng quan vấn đề để có thể nghiên cứu sâu hơn.

Từ khóa: sổ tay hóa học, chuyên đề hóa học, hóa học nước, vòng tuần hoàn, chất lượng nước , Khí trong nước , Kim loại trong nước

pdf 139 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận