Hóa học phân tích: Các phương pháp định lượng hóa học

Hóa học phân tích ngành khoa học ứng dụng tổng hợp các thành tựu của các ngành khoa học khác có liên quan như: hóa học, vật lý, toán học - tin học, sinh học - môi trường, vũ trụ, hải dương học, địa chất, địa lý.v.v...Đây là một ngành khoa học có sự tích hợp cao của nhiều ngành khoa học tự nhiên mà mục đích cuối cùng của nó là đem lại lợi ích tối đa cho khoa học, đời sống và sự phát triển của con người.
Nhiệm vụ cơ...

Từ khóa: sổ tay hóa học, chuyên đề hóa học, hóa học phân tích, định lượng hóa học, quy tắc đương lượng, phân tích khối lượng

pdf 305 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận