Học nhanh hóa học

Hóa học là một bộ môn khoa học có khối lượng lớn kiến thức cả về phương diện thực nghiệm lẫn lý thuyết HSG Hóa học phải là người nắm vững bản chất hiện tượng hóa học, nắm vững các kiến thức cơ bản đã được học, vận dụng tối ưu các kiến thức cơ bản đã được học để giải quyết một hay nhiều vấn đề mới(do chưa được học hoặc chưa thấy bao giờ)trong các kì thi đưa ra". Nếu dựa vào kết quả bài thi để đánh giá thì bài thi đó phải hội tụ các yêu...

Từ khóa: sổ tay hóa học, chuyên đề hóa học, học nhanh hóa học, cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, phương trình phản ứng

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận