HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Hai điều kiện ra đời sản xuất hàng hóa
Một là: Có sự phân công lao động xã hội, tức là có sự chuyên môn hóa sản xuất và trong xã hội xuất hiện nhu cầu trao đổi sản phẩm.

Từ khóa: học thuyết kinh tế, phương thức sản xuất , chính trị Mác-Lênin, khoa học chính trị, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội

ppt 75 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận