Hướng dẫn ôn thi chính trị Mac Lênin

Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lê nin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế Chính trị Mác Lênin

Từ khóa: hạch toán kinh tế, đề cương triết học, kinh tế chính trị học, sách kinh tế học, hướng dẫn ôn thi triết học, giáo trình kinh tế chính trị,

pdf 94 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận