LIÊN KẾT HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC CẤU TẠO PHÂN TỬ

Trong hóa học, liên kết hóa học là lực, giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay các tinh thể. Sự hình thành các liên kết hóa học giữa các nguyên tố để tạo nên phân tử được hệ thống hóa thành các lý thuyết liên kết hóa học . Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những...

Từ khóa: sổ tay hóa học, chuỗi phản ứng hóa học, liên kết hóa học, cấu tạo phân tử hóa học, năng lượng liên kết của electron, năng lượng ion hóa,

ppt 103 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận