Luật hình sự

Tội phạm là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý hình sự thực hiện, có lỗi, trái pháp luật hình sự và bị xử lý bằng hình phạt.

Từ khóa: Luật hình sự , bài giảng Luật hình sự , tài liệu Luật hình sự , pháp luật đại cương, luật Việt Nam, văn bản pháp luật, luật dân sự

ppt 18 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận