Luật kinh tế

Hệ thống pháp luật được xây dựng dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo chi phối toàn bộ nền kinh tế
Các quan hệ kinh tế được điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh - quyền uy
Nhà nước quản lý nền kinh tế theo cơ chế hành chính bao cấp
Nhà nước vừa đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vừa đảm bảo vật chất cho các đơn vị sản xuất kinh doanh
...

Từ khóa: Luật kinh tế, bài giảng Luật kinh tế, tài liệu Luật kinh tế, pháp luật đại cương, luật Việt Nam, văn bản pháp luật, luật dân sự

ppt 26 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận