Luật kinh tế

Khái niệm Luật Kinh tế : Luật kinh tế là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. 2. Khái niệm Luật Luật Thương mại: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác....

Từ khóa: Luật kinh tế, bài giảng Luật kinh tế, tài liệu Luật kinh tế, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

pdf 105 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận