Luật kinh tế

Cung cấp cho người học những vấn đề lý luận và thực tiễn về Luật Hiến pháp. Tập trung các chuyên đề:
Những vấn đề chung về LHP
Chế độ chính trị,
Chế độ kinh tế,
Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Từ khóa: Luật kinh tế, bài giảng Luật hiến pháp, tài liệu Luật hiến pháp, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận