Luật kinh tế thương mạiLuật Kinh tế-TM là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.

Từ khóa: Luật kinh tế thương mại, kinh tế thương mại , pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

pdf 25 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận