Luật kinh tế Việt Nam


Việc bảo vệ quyền lợi của thành viên/ cổ đông thể hiện trong Luật Doanh nghiệp 2005 như thế nào?
Những biện pháp chế tài do vi phạm PL về cạnh tranh trong lĩnh vực SHCN ở VN. Bình luận về hiệu quả của các quy định này trong việc bảo vệ môi trường kinh doanh ở VN hiện nay.
Phân tích những nội dung cơ bản của quyền tự do KD theo quy định của pháp luật. Bình luận về sự thực hiện pháp luật về quyền tự do KD ở nước ta hiện nay.
Những nội dung cơ bản của...

Từ khóa: Luật kinh tế Việt Nam, Luật kinh tế , pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 159 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận