Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tử

Vật lý lượng tử là chuyên ngành vật lý giải thích các hiện tượng ở quy mô nguyên tử hay nhỏ hơn (hạ nguyên tử). Nó bao gồm các ngành như cơ học lượng tử, lý thuyết trường lượng tử, ...Cơ học lượng tử có thể được kết hợp với thuyết tương đối để tạo nên cơ học lượng tử tương đối tính, để đối lập với cơ học lượng tử phi tương đối tính khi không tính đến tính tương đối của các vật thể. Ta dùng khái nhiệm cơ học lượng tử để chỉ cả hai loại trên....

Từ khóa: lý thuyết nhóm, vật lý lượng tử, kiến thức vật lý căn bản, công thức vật lí , tập hợp, ánh xạ, cấu trúc đại số

pdf 586 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận