Ma trận con-Định thức

được biên soạn với mục đích cung cấp thêm một tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên đại học, sinh viên cao học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh và kỹ sư công tác trong các ngành khoa học và kỹ thuật.

Từ khóa: oán ma trận, đại số tuyến tính, ma trận, định nghĩa ma trận, toán cao cấp, tập hợp ma trận, định thức con, phần bù đại số

pdf 31 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận