Mô đun: Thí nghiệm chuyên ngành - Nghề: Sản xuất các sản phẩm lọc dầu

Mô đun: Thí nghiệm chuyên ngành - Nghề: Sản xuất các sản phẩm lọc dầu được biên soạn nhằm đào tạo học viên có đủ kiến thức, kỹ năng và phong cách thực hành các thí nghiệm chuyên ngành của nghề sản xuất dầu mỏ để hiểu được các khái niệm chuyên ngành của nghề sản xuất các sản phẩm dầu mỏ, thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành theo tiêu chuẩn ASTM hoặc TCVN và các kiến thức, kỹ năng khác.

Từ khóa: Thí nghiệm chuyên ngành, Sản phẩm lọc dầu, Sản xuất dầu mỏ, Chưng cất dầu thô, Thí nghiệm cracking dầu nặng, Pha chế dầu nhờn

pdf 80 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận