Năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học

Khái niệm về năng lượng thay thế, năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học 2. Phân lọai nhiên liệu sinh học 3. Các lọai nhiên liệu sinh học phổ biến 4. Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển nhiên liệu sinh học 5. Điều kiện cần và đủ để phát triển nhiên liệu sinh học một cách bền vững 6. Tình hình phát triển nhiên liệu sinh học 7. Tiềm năng phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam

Từ khóa: Năng lượng tái tạo , nhiên liệu sinh học, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận