Những câu hỏi về định tính thường gặp trong vật lý

Vật lý học là một môn học lý thú. Các hiện tượng vật lý xuất hiện và ứng dụng trong mọi mặt của đời sống, sản xuất. Để việc học vật lý đạt kết quả tốt, bên cạnh việc giải các bài tập tính toán thì việc vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập

Từ khóa: Câu hỏi ôn tập, định tính vật lý, tài liệu ôn thi vật lý, công thức vật lí , các dạng bài tập vật lí, cơ học, vật lý hạt nhân, quang học

pdf 104 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận