Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của Người được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của Người được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của Người được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ , và được in ở hầu hết mệnh giá đồng tiền Việt Nam. Người được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa Việt Nam.Người đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Hán...

Từ khóa: giáo dục, đào tạo, cao đẳng, đại học, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

pdf 84 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận