NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT ĐÁ TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Đất đá làm nền • Trong thực tiễn xây dựng, đất đá được sử dụng làm nền thiên nhiên, môi trường hoặc vật liệu xây dựng cho các loại công trình. Vì vậy, nghiên cứu đất đá trong ĐCCT đều nhằm nghiên cứu độ bền, mức độ biến dạng, độ ổn định và độ ngấm nước của chúng dưới tác dụng của các quá trình tự nhiên. • Độ bền là tính chất của đất đá chống lại sự phá hoại dưới tác dụng của tải trọng.

Từ khóa: địa chất công trình, địa chất dầu khí, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận