OLYMPIC TOÁN NĂM 1997-1998_ 49 ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI (Tập 5)

Các bài toán được lựa chọn trong các vấn đề toán học sơ cấp, bao gồm 4 lĩnh vực hình học, số học, đại số và tổ hợp. Bắt đầu từ tháng 3 hàng năm, các nước tham gia thi được đề nghị gửi các đề thi mà họ lựa chọn đến nước chủ nhà, sau đó một ban lựa chọn đề thi của nước chủ nhà sẽ lập ra một danh sách các bài toán rút gọn bao gồm những bài hay nhất, không trùng lặp đề thi IMO các năm trước hoặc kì thi quốc gia của các...

Từ khóa: tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, đề thi Olympic, đề thi học sinh giỏi, đề thi toán học, toán học phổ thông

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:174 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận