Phần mềm Acview GIS

CArcView là một phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS), với một giao diện đồ họa thân thiện, tiện lợi, cho phép làm việc với các dữ liệu không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu này dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. ArcView cũng cung cấp các công cụ tra vấn và phân tích dữ liệu, cho phép trình bày kết quả cuối cùng dưới dạng các bản đồ có chất lượng cao....

Từ khóa: Phần mềm Acview GIS, phân tích dữ liệu, giao diện đồ họa, công nghệ hệ thống, hệ thống thông tin, thông tin địa lý

pdf 103 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:760 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận