Phần mền Toán Học

Maple là một phần mềm Toán học do Đại Học Tổng Hợp Waterloo(Canada) xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1985. Sau nhiều lần cải tiến và phát triển qua nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng được hoàn thiện, hiện nay đó cú Maple 11.

Từ khóa: Giáo Trính đại học, bộ tài liệu toán học, Maple, phần mềm Toán học, Phương trình Vi Phân, vi phân cấp cao, hình học phẳng

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận