PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức Pháp luật chuyên ngành giúp sinh viên biết áp dụng Pháp luật trong cuộc sống làm việc của mình, nhất là đối với sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, vừa cần những lý luận cơ bản...

Từ khóa: pháp luật đại cương, nguồn gốc nhà nước, bản chất nhà nước, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước

pdf 158 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận