Pháp luật kinh tế

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, gồm: Mua bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ,phân phối,đại diện,đại lý,ký gởi,thuê,cho thuê,thuê mua,xây dựng,tư vấn....

Từ khóa: Pháp luật kinh tế, nguyên tắc giải quyết, tổng quan luật kinh tế, đại cương luật kinh tế, luật kinh tế, tài liệu kinh tế

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận