PHÁP LUẬT KINH TẾ - Nhóm 4

OMK Pte Ltd – một văn phòng đại diện nước ngoài đăng ký hoạt động tại TP Hồ Chí Minh và được xem là bên môi giới thương mại. Theo Khoản 3 Điều 18 về nghĩa vụ của văn phòng đại diện và Khoản 4 Điều 151 về nghĩa vụ của bên môi giới thương mại của Luật Thương mại thì OMK Pte Ltd không được tham gia giao kết, thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp có ủy quyền của bên được môi giới). Vì vậy, OMK không được xem là người bán thực tế....

Từ khóa: bài tập luật kinh tế, luật kinh tế, pháp luật kinh tế, đại cương luật kinh tế, quan hệ quản lý kinh tế, giáo trình

ppt 12 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:167 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận