Phụ gia các sản phẩm dầu mỏ

Khí thiên nhiên là một dạng năng lượng hóa thạch không màu, không mùi, thành
phần chủ yếu là metan, thành phần phụ gồm Etan, Propane, Butan, CO2, H2S…
Khí thiên nhiên cháy trong môi trường không khí và sinh nhiệt. Tuỳ thuộc vào thành
phần của hỗn hợp khí thiên nhiên mà giá trị nhiệt lượng khí cung cấp từ 700Btu/scf
đến 1600Btu/scf.

Từ khóa: Phụ gia các sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, phụ gia dầu mỏ, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận