PHỨC CHẤT

Cầu nội: viết trong dấu móc vuông. Cation: [Co(NH3)6]Cl3, Anion: K2[Zn(OH)4], Trung hòa: [Pt(NH3)2Cl2], Ni(CO)4],
Cầu ngoại: những ion nằm ngoài và ngược dấu với cầu nội. Một càng: F-, Cl-, OH-, CN-…H2O, NH3. Nhiều càng: en, C2O4
2-, EDTA… Số phối trí: là số phối tử bao quanh chất tạo phức. Phổ biến nhất là 4,6

Từ khóa: nhận biết hóa học, hóa học hữu cơ, chuyên đề hóa học, hóa vô cơ, các nguyên tố nhóm B

ppt 60 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận