Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa học

Cuốn sách là sự tổng hợp các phương pháp giải toán Hóa Học hiệu quả và đơn giản nhất dựa vào ý nghĩa và sức mạnh bản chất của các định luật Hóa Học. Đặc biệt nó sẽ giúp người học có khả năng tổng hợp kỹ năng một cách Logic, bài bản có hệ thống cho việc giải các bài toán Hóa Học trắc nghiệm. Ngoài ra cuốn sách còn đề cập đến 2 nguyên tố Hóa Học cơ bản nhất trong chương trình Hóa Học là Fe và Al. Phương pháp giải các bài tập về 2 nguyên...
Đăng nhập để bình luận