Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa học

Tài liệu về phương pháp giải hóa này sẽ giúp học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng kiến thức để giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.Hi vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên và học sinh THPT....
Đăng nhập để bình luận