Sản phẩm dầu mỏ thương phẩm

Nhiên liệu dùng cho động cơ xăng được gọi là xăng, đây là một hỗn hợp chứa nhiều các hợp chất khác nhau. Khi nghiên cứu về thành phần hoá học của dầu mỏ, phân đoạn dầu mỏ nói chung hay của xăng thương phẩm nói riêng người ta thường chia thành phần của nó thành hai nhóm chất chủ yếu đó là các hợp chất hydrocacbon và các hợp chất phi hydrocacbon.

Từ khóa: công nghệ hóa dầu, vận tải dầu khí, giàn khoan dầu khí, giáo trình hóa dầu, Nhiên liệu cho động cơ xăng, hiện tượng kích nổ,

pdf 145 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận