SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LỌC DẦU

Các phòng thí nghiệm luôn có một vai trò quan trọng trong nghiêm cứu
và sản xuất thuộc các ngành kinh tế quốc dân. Với tính chất phổ biến và yêu
cầu về khoa học cũng nhƣ mức độ an toàn, đặc biệt trong lĩnh vực hoá chất,
cho nên những kiến thức và kỹ năng trong phòng thí nghiệm rất cần thiết
không những cho những ai hoạt động trong ngành Hoá dầu mà còn cần cho
bất kỳ nhân viên thí nghiệm nào để đảm bào kết quả đặt khi thí nghiệm và an
toàn lao động....

Từ khóa: tiêu chuẩn khảo sát địa chất, công nghệ bôi trơn, kỹ thuật- công nghệ, hóa học- dầu khí, tự động hóa, thiết bị hóa dầu,

pdf 80 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận