THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MÔ PHỎNG VÀ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH

-Thiết kế mô phỏng là quá trình thiết kế với sự trợ giúp của máy
tính và các phần mền ứng dụng chuyên nghiệp.
-Các từ khóa được sử dụng trong thiết kế mô phỏng:
Simulation, process simulation : Mô phỏng, quá trình mô phỏng
Dynamic simulation : mô phỏng động
Simulator : thiết kế mô phỏng
Equation of state (EOS) : phương trình trạng thái
Steady-state simulation : mô phỏng trạng thái bền vững
To proceed by trial and error : Mô phỏng bằng cách mò mẫm
Model : mô hình
Modelling : quá trình mô hình hóa...

Từ khóa: chế biến dầu khí, công nghệ dầu khí, tối ưu hóa quá trình, chuyên ngành dầu khí, thí nghiệm tối ưu hóa quá trình, quá trình mô hình hóa

pdf 62 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:169 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận