Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hoá dầu

Tài liệu tham khảo về thiết bị phản ứng trong công nghiệp hoá dầu. TBPƯ- hệ thống thiết bị thực hiện các phản ứng hoá học tạo ra sản phẩm của một quá trình sản xuất,do đó quyết định năng suất (do vận tốc phản ứng r ) và hiệu quả (độ chuyển hoá X và độ chọn lọc S) của sản xuất.

Từ khóa: khoan địa chất công trình, hệ thống thiết bị, công nghệ hóa dầu, chuyển động hóa, quá trình sản xuất, phản ứng hóa học

ppt 256 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận