Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hoá dầu

TBPƯ- hệ thống thiết bị thực hiện các phản ứng hoá học tạo ra sản
phẩm của một quá trình sản xuất,do đó quyết định năng suất (do
vận tốc phản ứng r ) và hiệu quả (độ chuyển hoá X và độ chọn
lọc S) của sản xuất. Sơ đồ công nghệ TBPƯ: Trong đó hệ thống thiết bị chuẩn bị hỗn hợp phản ứng,
tách và tinh chế sản phẩm có thể gồm một số lượng lớn
các thiết bị thực hiện các quá trình chuyển khối và truyền
nhiệt như chưng luyện, hấp thụ,hấp phụ, trích ly, đun nóng,
làm lạnh, ngưng tụ ...mà...

Từ khóa: khoan địa chất công trình, Thiết bị phản ứng, công nghiệp hoá dầu, Hệ thống tách, hệ thống tinh chế sản phẩm, mô hình khuấy lý tưởng

ppt 256 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận