Toán cao cấp

Mục tiêu kiến thức:
 Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên khối kiến thức về phép tính vi phân, tích phân hàm một biến . Sinh viên tiếp cận với khối kiến thức mới về Đại số tuyến tính: Ma trận – định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính.
 Khi nghiên cứu học phần này sinh viên sẽ được tiếp cận các phương pháp, các công cụ giải toán đồng thời là cơ sở để nghiên cứu các môn toán...

Từ khóa: toán cao cấp, giáo trình toán cao cấp, toán cao cấp A2, tự học toán cao cấp A2, tài liệu toán cao cấp A2

ppt 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận