Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan

Toán học rời rạc (tiếng Anh: discrete mathematics) là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Nó còn được gọi là toán học dành cho máy tính. Chúc các bạn học tốt..

Từ khóa: giáo trình toán học, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, toán rời rạc, chuyên đề bát đẳng thức, tài liệu luyện thi toán

pdf 160 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận