Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan

Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách của nhóm các chuyên gia, các thầy giáo với sự tham gia đông đảo của các đồng nghiệp tham dự trường hè 2007 về chuyên đề Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan. Cuốn sách này nhằm cung cấp một số kiến thức chuyên đề bất đẳng thức ở mức độ khó về toán rời rạc.

Từ khóa: giáo trình toán rời rạc, toán đại học, toán cao cấp, thi học sinh giỏi toán, chuyên đề bất đẳng thức, giáo trình

pdf 160 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận