Toán Ứng dụng - Chương 2: Định thức

Định nghĩa bù đại số của phần tử aij Bù đại số của phần tử aij là đại lượng Aij  (1)i  j M ij
Đăng nhập để bình luận