Toán Ứng dụng - Chương 7: Trị riêng, véctơ riêng

Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng.
Các khái niệm vectơ trong không gian vectơ, ma trận và các định thức là những công cụ rất quan trọng trong đại số tuyến tính. Bài toán cơ bản của đại số tuyến tính là tìm nghiệm x của phương trình ma trận sau:
Mặc dù nghiệm này về lý thuyết có thể tìm được từ ma trận nghịch đảo:
nhưng các phương pháp số ví dụ như phép khử Gauss thường hiệu...

Từ khóa: Phương pháp tính toán số, Giáo trình toán cao cấp, giải tích ma trận, tính trị riêng của ma trận, vecto riêng của ma trận

pdf 92 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận