Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu

.Thiết bịvàcácquátrình
-Nghiên cứu: chế tạo và thay thế.
-Công trình xây dựng.
-Khai thác vận hành thiết bị, bảo dưỡng thiết bị.
-Theo dõi hiệu quả của phân xưởng: Chất lượng sản phẩm, tiêu hao nguyên liệu, năng lượng…
-Mô hình hoá.
.Nhân sự:
-đượcquản lý bằng hệ thống hành chính.
-thiết lập mối quan hệ tốt trong công việc.
-Đào tạo và thông tin.
Quan lý dự đoán

Từ khóa: tài liệu xây dựng, Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu, bộ phận lọc dầu, bài giảng xây dựng, kỹ thuật xây dựng, quá trình xây dựng

pdf 69 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận