TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI

Bài Giảng cho sinh viên năm I của Tiến sĩ Lý Anh Tú. Đại Học Bách Khoa- TP.HCM về Trường Điện Từ- Vật Lý Đại cương. Trong từ trường không đổi có A/m là cường độ từ trườn gsinh ra trong chân không bởi một dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài vô hạn, thiết diện tròn tại các điểm trên vòng tròn đồng trục với dây.

Từ khóa: Trường điện từ, Từ trường không đổi, vật lý đại cương, định luật Ampe, véc tơ cảm ứng, cường độ từ trường

ppt 30 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận