TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Diệu Liêng

HCM sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống cách mạng, trong một đất nước sớm định hình một quốc gia dân tộc có chủ quyền lâu đời, trong đó tinh thần yêu nước là dòng chảy chủ yếu xuyên suốt chiều dài lịch sử.Giá trị truyền thống dân tộc: là ý thức chủ quyền quốc gia dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, yêu nước, kiên cường, bất khuất,…tạo thành động lực mạnh mẽ của đất nước; là tinh thần tương thân, tương ái, nhân nghĩa, cố kết cộng...

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, bài giảng môn tư tường, bài tập môn tư tường, tinh hoa văn hóa nhân loại

doc 48 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận