Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý

Vật lý học là một môn học lý thú. Các hiện tượng vật lý xuất hiện và ứng dụng trong mọi mặt của đời sống, sản xuất. Để việc học vật lý đạt kết quả tốt, bên cạnh việc giải các bài tập tính toán thì việc vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập

Từ khóa: vật lý, định tính vật lý, Tài liệu vật lý, cách giải vật lý, phương pháp học môn lý, bài tập lý, cách giải nhanh lý

pdf 56 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận