Vận hành thiết bị hóa dầu

Các nhà máy lọc hóa dầu hiện nay đều đƣợc thiết kế để có thể thực hiện
công việc điều khiển máy móc, thiết bị từ phòng điều khiển trung tâm nhờ hệ
thống điều khiển tự động kiểu phân tán (DCS). Nhân viên vận hành theo dõi và
điều khiển hoạt động toàn bộ nhà máy từ bàn điểu khiển ở phòng điều khiển
trung tâm.

Từ khóa: bài giảng, kỹ thuật công nghệ, vận hành thiết bị hóa dầu, hệ thống mô phỏng, mô đun, vận hành phân xưởng

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận