Vật lý đại cương các nguyên lí và ứng dụng-Tập 2

Trong bộ sách này, các tác giả đã trình bày những vấn đề cơ bản và quan trọng của vật lý đại cương cũng như một số thành tựu đặc sắc của vật lý hiện đại. Ngoài ra, nọi dung cuốn sách cũng rất chú trọng đến các ứng dụng của vật lý học trong khoa học và công nghệ, giải thích một số hiện tượng vật lý xảy ra trong thực tiễn cuộc sống. các kiến thức vật lý trình bày trong cuốn sách phù hợp với chương trình vật lý đại cương.......
Đăng nhập để bình luận