Vật lý đại cương: quang học và vật lý lượng tử

Môn Vật lý đại cương là một trong những môn cơ bản đầu tiên của chương trình đại học kỹ thuật. Nội dung môn học giới thiệu tổng quan về vật lý học và cơ học, cũng như cung cấp cho SV những khái niệm cơ sở ban đầu về phương pháp nghiên cứu vật lý, về hệ đo lường và phương pháp luận về tư duy khoa học.

Yêu cầu tiên quyết đối với SV là phải biết những khái niệm cơ sở về đại lượng véctơ, về giải tích toán học (giới hạn, đạo hàm, tích phân). ...

Từ khóa: kiến thức vật lý căn bản, vật lý đại cương, nguyên lý vật lý, ứng dụng quang học, vật lý lượng tử, định luật vật lý,

pdf 420 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận