Vật lý đại cương - Trọn bộ

Vật lý đại cương là môn học có nhiều ứng dụng trong thực tế cũng là
những kiến thức cơ sở để học những môn tiếp theo như Cơ lí thuyết, Vật
liệu . . . Bằng thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi đã xây dựng
được “Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2” nhằm phục vụ cho quá trình dạy học và
kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Từ khóa: vật lý, các nguyên lý vật lý, ứng dụng vật lý, vật lý đại cương, tài liệu vật lý, Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2

pdf 515 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận