Vật lý đại cương - Trường tĩnh điện

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên môn vật lý - Giáo trình vật lý đại cương. Lực tương tác giữa hai điện tích có phương nằm trên đường nối hai điện tích, là lực hút nhau nếu hai điện tích trái dấu và đẩy nhau nếu cùng dấu.

Từ khóa: trường tĩnh điện, sóng điện từ, vật lý đại cương, vật lý căn bản, tự học vật lý, nghiên cứu vật lý,

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận